Op de beeldende vormgeving van de door Sonja Michiels vervaardigde kunstwerken/op het internet getoonde afbeeldingen van kunstwerken, rust auteurs-beeldrecht.

Voor het overnemen, verspreiden en/of gebruik van de getoonde kunstwerken, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Sonja Michiels c.q.rechthebbende.

Voor een verzoek kunt u contact opnemen via deze site.

Bedankt.