Galerie Arte Falco is een vzw met een socio-culturele doelstelling; de zetel en de kunstgalerie "ARTE FALCO" zijn gevestigd in de Falconrui 33 te 2000 Antwerpen. We geven driemaandelijks een cultureel tijdschriftje uit met nieuws en de programmatie voor de volgende weken en maanden en bieden de mogelijkheid aan kunstenaars om individueel of samen met andere kunstenaars tentoon te stellen.

De opheffing van Vzw Arte Falco in 2018.

Door verschillende omstandigheden kan de kapel Van Der Biest niet meer tot onze beschikking staan en heeft de algemene vergadering en het bestuur de spijtige doch logische beslissing genomen om de vzw stop te zetten.

Aangezien we de vzw in schoonheid kunnen afsluiten (m.a.w.zonder schulden) worden de activa, conform de statuten, overgedragen aan 2 verenigingen die een gelijkaardig doel hebben; de Koninklijke Piet Staut Kring uit Beveren-Waas en de Kunstkring Sirkel uit Mortsel.