• Openingstoespraak door dhr J. De Raedt bij Hemelaer Interior op 6/3/2020

  Openingstoespraak door dhr J. De Raedt bij Hemelaer Interior op 6/3/2020

   
   
   

  Download PDF
 • Openingstoespraak door Ernest Van Buynder, voorzitter Vrienden van het MuHKA op 16 november 2018

  Beste Sonja en Albert, Mevrouw de districtsschepen, dames en heren,

  Sta me toe te starten met de A van Albert Nielandt. Hij is geboren te Kruibeke, in het Land van Waas. Is ingenieur-architect van de Katholieke Universiteit Leuven. Hij heeft zich in de beeldende kunst vervolmaakt aan de Academie van Temse, mijn geboortedorp, bij onder meer Camiel De Clerck. De Academie van Temse is een van de 10 oudste van ons land, gesticht in 1776 door Philippus Nijs, een telg uit het beeldhouwersgeslacht Nijs, van wie je in de kerk van Temse schitterend werk kunt zien.

  Albert Nielandt heeft zich de voorbije jaren gespecialiseerd in het portret, onder meer van bekende figuren, vlot geschilderd in een eigen popart stijl. In die geest is hij een volgeling van Andy Warhol, die bijvoorbeeld Jacky Kennedy, Marilyn Monroe en Mao portretteerde. Schitterend is zijn interpretatie van het beroemde schilderij van Johannes Vermeer “Het meisje met de parel” uit circa 1665 en sinds 1902 in het bezit van het Mauritshuis in Den Haag. De appropriatie van klassiekers is een model dat in de moderne kunst vaak toegepast is. Pablo Picasso heeft zich gebaseerd op Velasquez, Las Meninas, en Roger Raveel heeft Van Eyck’s Lam Gods als model genomen, om slechts die twee artiesten te vermelden. Albert Nielandt heeft het meisje met de parel Afrikaanse roots gegeven. Net als Vermeer schilderde Nielandt een meisje dat zich naar de toeschouwer draait. Haar houding en gezichtsuitdrukking stralen een gevoel van directheid uit. Het Afrikaanse model draagt een gele vest en een blauwe tulband met een loshangend deel dat past bij het vestje. In haar oor hangt die iconische druppelvormige, glanzende parel. Bij een inventaris van de goederen van de familie Vermeer in 1676 – een jaar na de dood van de meester dus – wordt het schilderij dat nu algemeen bekend is als “Het meisje met de parel”, betiteld als “tronie geschilderd in de Turkse mode”. Een tronie is een gelaat, gezicht, bepaald met betrekking tot de uitdrukking. Tot het begin van de 20ste eeuw werd de term “tronie” nog gebruikt als neutrale, niet minachtende benaming. Zo spreekt de 19de eeuwse Nederlandse auteur Potgieter over “levenslustige, openhartige tronies”. Albert Nielandt schilderde een levenslustige, openhartige tronie, met Afrikaanse roots. Een mooi werk. Naast de portretten, acryl op doek, wijs ik u ook op zijn modelstudies. Als architect is hij een goed tekenaar.

  Nu de S van Sonja Michiels. Zij ziet en beoefent de schilderkunst totaal anders. Haar werk gaat in hoofdzaak over het schilderen zelf. Het aanbrengen op doek van verf – in haar geval eveneens acryl. Ook zij studeerde onder meer aan de Academie van Temse, waar zij trouwens haar man Albert Nielandt ontmoette. Zij bekwaamde zich verder via workshops, vormde in de jaren negentig een groepje dat samen exposeerde in een galerie in Berchem met onder meer Cel Overberghe, een van de medestichters van de kunstenaarsgroep G58 Hessenhuis, en met Milar, een verfijnd kunstenaar net als Albert Nielandt uit Kruibeke afkomstig. Met haar man en enkele vrienden heeft Sonja Michiels zich gedurende enkele jaren fel ingezet voor Arte Falco, een kunstenaarscentrum in een historisch pand op enkele stappen van het Hessenhuis. Maar nu naar haar huidig werk. Ik zou haar actueel werk willen situeren binnen wat in hedendaagse artistieke termen “color-field painting” wordt genoemd. Deze term betekent letterlijk “kleur-veld schildering” en werd voor het eerst gebruikt in 1955 door de Amerikaanse criticus en theoreticus van het abstract expressionisme Clement Greenberg. Color-field painting legt de nadruk op de kleur, die als in een veld wordt uitgestreken en die bij de toeschouwer een moment opwekt van contemplatie, soms zelfs van mysticisme zoals bij een Mark Rothko. Zo doen de rode, blauwe, groene schilderijen van Sonja Michiels mij bijvoorbeeld denken aan het raadsel van de zee. Maar ieder van ons kan dit voor zichzelf invullen. Het was Umberto Eco, de kunstfilosoof en romancier die in zijn boek “Het open kunstwerk" stelde, dat een kunstwerk maar interessant is wanneer er meerdere interpretatiemogelijkheden zijn. 

  Voor het werk van beide kunstenaars Sonja en Albert heb ik u mijn persoonlijke interpretatie gegeven, kijk er met een open mind naar.

  Ik wens jullie allen veel kijkgenot en de twee kunstenaars alle succes toe.

  Ernest Van Buynder, voorzitter Vrienden van het MuHKA.

  Download PDF
  www.sonjamichiels.exto.be
 • Openingstoespraak door Ernest Van Buynder, voorzitter Vrienden van het MuHKA op 2 oktober 2015

  Dames en Heren, Deze overzichtstentoonstelling van het werk van Sonja Michiels wordt georganiseerd naar aanleiding van een mooie verjaardag van de kunstenares, maar de leeftijd van een dame mag je nooit verklappen. Wat ik wel mag zeggen is dat onze artieste reeds meer dan 20 jaar tentoon stelt en u kan hier nu in deze mooie ruimte van Arte Falco uitzonderlijk kennis maken met een doorsnede van haar oeuvre, door de jaren heen, dus van bij het begin tot heden. Ik had trouwens de eer een tentoonstelling van haar in te leiden in het Elzenveld te Antwerpen. U kunt hier haar ontwikkeling meemaken, maar ook haar verscheidenheid en dit zowel thematisch als technisch. Van bij de start van haar carrière is zij actief bezig geweest met alle aspecten van de schilderkunst. Zij werkt zowel met de aloude olieverf, het recentere acryl als met gemengde technieken op doek. Zij hanteert daarbij zowel het penseel als het paletmes. Sonja Michiels is ook een gedreven aquarellist. Zij beheerst ook de moeilijke techniek van de monotype. Dit is een drukprocédé. Een monotype is een plaatdruk waarbij van een glazen of een metalen gravureplaat wordt gedrukt, zonder dat deze gegraveerd of geëtst wordt, maar waarbij in de regel slechts één afdruk mogelijk is. Is zij technisch verscheiden, dan geldt dit ook voor haar onderwerpen. Zij benadert haar onderwerpen zo dicht mogelijk. Het werk van Sonja Michiels is dan ook gebaseerd op haar eigen foto’s, voorbereidende schetsen, aantekeningen. Zij past zich in binnen de figuratieve traditie. Maar wel met een eigentijdse toets. De thema’s zijn de zee, het water, de natuur. Het zeegezicht is als thema van in de zeventiende eeuw populair. Maar zij verwerkt dit gegeven zeer persoonlijk. Een belangrijk uitgangspunt voor kunstenaars als Sonja Michiels was en is een landschap of zeegezicht zo weer te geven als het zich in de natuur voor hen heeft voorgedaan. In haar weergave laat zij zien hoe licht en kleur vorm geven aan de objecten die we waarnemen op het doek. Zij hanteert een eigen, wat lossere schilderstijl die zich uitstekend leent voor de weergave van lucht, water en land. Het schilderij met de zeilboten bijvoorbeeld is vol sfeerimpressie , waarbij zij een dynamiek uitstraalt. De belangstelling van Sonja Michiels gaat uit naar de essentie: het evoceren van lucht en water, terwijl zij de zeilschepen vooral gebruikt om de beweging van de elementen te accentueren. Weinig hedendaagse kunstenaars hebben hun belangstelling voor de natuur zo consequent geuit als Sonja Michiels. In dit retrospectief overzicht kunt u ook nagaan dat zij in de loop van de voorbije decennia niet is vastgeroest, maar integendeel als een perfectionist steeds naar vernieuwing heeft gezocht en ook gevonden. Diegenen die haar kennen, weten dat zij haar kunst belijdt met een enorme energie. En wat ik persoonlijk ook waardeer is dat zij die energie ook omzet in plastische taal. Sonja Michiels is een figuratief schilder van het oog en van de kleur, een schilder van geluk. Als reactie op het harde hedendaagse leven zoeken sommige artiesten waaronder Sonja Michiels hun heil in een kunst waar nog een traditie en een grote intimiteit aanwezig is. Maar zij koppelt hier actuele elementen aan. De natuur, de zee is maar een aanleiding. Het werk van Sonja Michiels handelt in essentie over het picturaal verlangen, om het schilderkunstig proces, om de liefde voor het schilderen, om de uitdaging. Dat zij hierbij al eens een stap zet naar een meer abstraherende stijl, die tussen de figuratie en de abstractie ligt, is logisch. Ik kom tot een besluit. Sonja Michiels is een kunstenares die ons blijft verrassen, met boeiend werk dat de dynamiek van haar eigen persoonlijkheid uitstraalt. Ik hoop over tien jaar een nieuwe expositie van haar te mogen inleiden. Ernest Van Buynder, voorzitter Vrienden van het MuHKA.


 • Toespraak door Mie Van Tichelen op de vernissage in het Kallement op 25/11/2012.

  Sonja is geboren en getogen in Deurne. Ze toonde ook al vroeg interesse voor tekenen en schilderen. Door omstandigheden koos ze voor een regentaatsopleiding tailleur en flou of snit en naad. Niet lang daarna volgde ze een extra opleiding om technologische opvoeding te geven in het secundair onderwijs. Ze slaagde erin om de leerlingen te enthousiasmeren en aan die tijd heeft ze vele mooie herinneringen. Toen ze 45 jaar was, gaf ze haar leven echter een nieuwe wending en koos ze er resoluut voor om zich voltijds aan het schilderen te wijden. Ze volgde tal van cursussen in binnen-en buitenland. Meestal begint Sonja aan twee of drie werken tegelijk in hetzelfde kleurenpalet en gaandeweg evolueert elk werk in een specifieke richting. Sonja werkt heel intens en dan bestaat de wereld rondom haar niet meer. Na uren van uiterste concentratie is ze totaal leeg, maar na de inspanning volgt de ontlading en Albert vindt het dan een uitgelezen moment om een aperitiefje te serveren. Ondertussen heeft Sonja een indrukwekkend oeuvre verzameld dat van 1994 tot vandaag van de ene tentoonstelling naar de andere verhuist. 'Reizen' is een belangrijk thema in haar werk. Sonja heeft de halve wereld gezien. De indrukken die ze opdoet tijdens haar reizen slaat ze op in haar geheugen en later krijgen ze gestalte in een persoonlijk verhaal op doek. In een aantal werken integreert ze levenssymbolen die behoren tot de cultuur van een land, een volk waarin ze zich graag verdiept. Vauthibault, het idyllische plekje in de Loirestreek, heeft haar meermaals geïnspireerd. Het zacht glooiende landschap met zijn weidse blauwe lucht straalt een vredige rust uit. Een andere keer schildert ze het uitzicht vanuit haar kamer: de ondergaande zon die alles in een vurige, rode gloed onderdompelt. Sonja schildert met acryl, heel vaak op een doek van 1m bij 1m. Ze experimenteert graag met onverwachte materialen in de opbouw van haar schilderijen. Daarvoor sprokkelt ze voortdurend allerlei soorten materiaal bijeen die ze later gedoseerd verwerkt in haar doeken: kiezeltjes, rafels jute, krantenpapier, zand, plantenvezels… Het meest recente werk is duidelijk meer geabstraheerd: vage contouren, maar toch een uitgekiende compositie en subtiele kleuren die in vele lagen opgezet zijn. Ze gebruikt ook vaker het paletmes. Sonja houdt haar hele leven al van de zee, daarom is het een thema waarnaar ze steeds terugkeert. Als ze de beweging van het water schildert is het alsof ze erin opgenomen wordt. ' Stormy Sea ' : Ontelbare tinten blauw komen woest aanrollen op het doek. ' In de diepte van de zee ': Hier vat ze op treffende wijze het mysterieuze van de wereld onder water in een schitterend contrast tussen licht en donker. ' Twee aan zee ' : In dit werk wordt hetzelfde thema daarentegen uitgewerkt in heel subtiele natuurtinten van zand. Het is een geslaagde verstilde impressie. Het werk van Sonja is de voorbije jaren meermaals geselecteerd en bekroond Toen ze vorig jaar uitgenodigd werd om haar werk te exposeren in het Elzenveld in Antwerpen vond ze dat een hele eer en een blijk van waardering voor haar werk. Dit jaar werd ze mee geselecteerd voor deelname aan de Cadixroute d.i. een kunsttraject in open lucht op het Eilandje met als thema 'Wind en Water'. Last but not least werd in januari dit jaar ook haar werk 'Palmschors' gepreselecteerd door een jury van de Canvas-Collectie in het MUHKA. ' Palmschors ' is een drieluik waarin de vezels van palmschors uit Tunesië verwerkt werden. Het werk valt op door het lijnenspel, de toetsvoering en de sobere kleurvlakken. Door het formaat komt deze krachtige compositie robuust over en trekt het de aandacht naar zich toe.Ik ben er zeker van dat het voor jullie een interessante ontdekkingstocht wordt. Sonja, de enthousiaste spraakwaterval en Albert, de rustige vastheid wens ik nog heel veel succes!


 • CANVASCOLLECTIE 2012

  Mijn werk 'PALMSTAM 1', heeft de pre-sellectie gehaald in het MUHKA, je kan mijn werk bekijken op deze link http://canvascollectie.canvas.be Het was een zeer leerrijke en leuke ervaring, in dialoog gaan, foto's laten nemen, de filmstudio ......


 • Het Nieuwsblad

  Een intervieuw ' Kunstenaars in Deurne' door Ruth Aerts over de kunstenares 'Sonja Michiels'. DINSDAG 02 OKTOBER 2012 DEURNE - Dat kunstenaars zo in hun werk opgaan dat ze alle besef van tijd verliezen, ervaart de echtgenoot van Sonja Michiels bijna dagelijks. 'Wanneer Albert me een aperitiefje brengt weet ik dat de dag zo goed als voorbij is,' lacht de schilderes. Zo intens werken, is dat wel gezond? 'Het is inderdaad vermoeiend,' bevestigt de creatieveling. 'Het gebeurt dat ik, na uren van opperste concentratie, geen stem meer heb. Ik moet oppassen dat ik mijn grenzen bewaak, maar anderzijds geeft het me ook een geweldige energieboost.' Alles ademt kunst in de Deurnese woning van het koppel. Albert Nielandt, gespecialiseerd in portretten, neemt een eerder bescheiden plaats in. Het zijn vooral Sonja's schetsen, doeken en ezels met 'work in progress' die de twee grote ateliers inpalmen. Aan de muren van de andere kamers hangt niet veel eigen werk. 'Zodra ik een schilderij van mezelf verkocht heb, koop ik een stuk van iemand die ik bewonder,' bekent Sonja. Een jaarlijkse tentoonstelling in Oostende, open ateliers, werken voor het goede doel via de Rotary Club, kunsttrajecten, expo's en workshops, ... Deze dame zit bepaald niet stil. 'Bovendien zit ik samen met Albert en bevriende kunstenaars in het bestuur van vzw Galerie Arte Falco. Een trefpunt voor creatieve zielsverwanten.' 'Initiatieven en plannen genoeg,' glundert Sonja.'Momenteel stel ik tentoon in de luchthaven van Deurne. Ik werd geselecteerd voor deelname aan de Cadixroute: een kunsttraject in open lucht op het Eilandje in Antwerpen. In oktober zal er werk van mij te bezichtigen zijn bij SD Worx, via Kunstkring Sirkel. En daarna staat er nog een expo in Galerie 't Kallement op de agenda.' Zoveel werken, dat vraagt heel wat inspiratie. 'Dat is er genoeg,' lacht de kunstenares. 'De zee en de indrukken die ik opdoe tijdens onze reizen zijn voor mij een onuitputtelijke bron van ideeën. De kleuren en geuren van exotische landen, snippers van een buitenlandse krant, natuurfoto's, rafels jute, in alles schuilt de kiem van een nieuw schilderij. De beelden transformeren in mijn hoofd naar een verhaal op doek.' Hoewel Sonja eerder abstract werkt, met figuratieve elementen, grijpt zij af en toe graag terug naar klassieke tekeningen en schetsen. 'Wij trekken jaarlijks met een groepje op tekenvakantie naar Frankrijk. Ons onderwerp: naakttekeningen naar levend model.' Wie een werk van Sonja wil kopen, mag zich aan een bezoekje van de kunstenares verwachten. 'Afscheid nemen van een schilderij is pijnlijk, ik wil zelf kunnen vaststellen dat mijn 'kindjes' goed terecht komen. Gelukkig compenseert de waardering voor mijn werk het beetje hartzeer wel.' Meer informatie over Sonja Michiels en een overzicht van haar tentoonstellingen vind je op: www.sonjamichiels.exto.be www.arte-falco.co www.kunstkringsirkel.be


 • Het Periodiekske (Mortsel)

  Wanneer kunst een hoge vlucht neemt … Expo Sonja Michiels in Antwerp Airport van 1 sept. 2012 tot 23 nov. 2012. Met een luchthaven maakt u misschien tal van associaties, maar 'kunst' hoort daar allicht niet meteen bij. Nochtans beschikt de luchthaven van Deurne (zeg: Antwerp Airport) met galerie Antigoon over een fraaie exporuimte. Ik ontmoet er Sonja Michiels die er momenteel exposeert. Sonja is overigens geboren en getogen in Deurne. Al vroeg toonde ze belangstelling voor schilderen en tekenen. Door omstandigheden koos ze evenwel voor een regentaatsopleiding 'Tailleur en Flou ' (snit en naad) Het onderwijs bleek uiteindelijk toch niet haar ding en op iets latere leeftijd – ze was toen 45 – nam ze resoluut de beslissing om zich voltijds aan haar echte passie, het schilderen, te wijden. De kunstenares houdt van reizen en dat merk je meteen. Thailand, Indië, Spanje, de Loirestreek … Al die bestemmingen inspireren haar en leiden steevast tot creatieve impressies. In elk schilderij voert één enkele kleur telkens de boventoon. 'Toen zat ik in mijn rode periode',zo becommentarieert ze niet zonder enige schalkse humor haar picturale impressies over Thailand. Ook opmerkelijk: soms past ze zogenaamde mixed media toe: daarbij verwerkt ze een stuk krant, vezels, zand of handgeschept papier in het schilderij, wat daardoor een grotere gevoelsgeladenheid uitademt. Acrylverf spreekt haar momenteel het sterkst aan (terwijl ze vroeger veeleer het aquarel verkoos). De jongste tijd hanteert ze ook het paletmes. De thema’s zijn erg divers: cirkels wijzen op openheid op de wereld, er is vaak een rode (soms zwarte) draad en ook het kruis blijkt een vaak terugkerend motief. Heel doelbewust vertonen voorwerpen of geometrische figuren voorts een spleet of scheurtjes. Daarmee geeft de schilderes aan dat het voor de mens van essentieel belang is geregeld de dagelijkse sleur te doorbreken, ruimere horizonten op te zoeken, nieuwe uitdagingen aan te gaan. Als ik vraag wat de cijfers '7, 5 en 1' in het tweeluik 'Dansers 1 en 2' precies evoceren, verduidelijkt Sonja: 'De som van die cijfers is 13, mijn geluksgetal!'. Eén van haar meest recente werken kwam tot stand na een reis in Tunesië. Sonja werd er getroffen door typische palmschors. Het coloriet oogt erg sober én robuust met grijze, bruine en beige tinten. Met deze realisatie stootte Sonja door tot de preselectie voor de 'Canvascollectie 2012', wat voor haar alweer een hele aparte en verrijkende ervaring werd. Wie de website van Sonja Michiels bezoekt (zie onderaan), ontdekt een indrukwekkend oeuvre. En merkt ook een evolutie: vroeger ging haar belangstelling vooral uit naar marines en zeegezichten. Momenteel valt nadrukkelijk een meer abstracte toets op, waarbij vagere contouren mysterie en magie suggereren. Het werk wordt almaar rijper en wint aan artistieke zeggingskracht. Ten slotte: Sonja blijkt echt een 'bezig bijtje'! Zo tref je haar heel geregeld aan op diverse locaties: naast galerij Antigoon is er het kasteel van Brasschaat, kunsthuis Artine in Oostende of galerie ’t Kallement - Kruizemunt in Wommelgem. Ze is ook een enthousiast bezielster-bestuurslid van galerie Arte- Falco VZW (Falconrui 33, Antwerpen). Maar bezoek eerst de luchhaven en fasten seatbelts voor een indrukwekkende reis doorheen continenten, emoties en kleuren! [Sonja Michiels – Schilderijen, acryl op doek. Nog tot 23 november in galerij Antigoon - Antwerp Airport]. www.sonjamichiels.exto.be Frank Kloeck


 • Kunstboek

  De ' KUNSTGIDS ' kunstenaars 2009 Een prachtige kunstgids , met kleurrijke illustraties van verschillende kunstenaars, totaal 176 pagina's. Op p. 70 en 71 kan u gegevens over mijn werk en een aantal werken bekijken. Indien u interesse heeft in het boek kan u het bij mij bestellen! De prijs is 14,5 euro.(exclusief verzendkosten) Het boek is ook te koop in de betere boekhandel en in de warenhuizen in Nederland.

  Download PDF
 • Piron

  Het kunstenaarsboek 'Piron' is een erkenning van de kunstenaar.